Thông Tin Chung
Phạm vi

Đặc điểm kỹ thuật này áp dụng cho một thông tin liên lạc, giao cho địa phương khu vực kiểm soát mạng. Các giao thức cung ngang hàng thông cho mạng kiểm soát và phù hợp cho việc thực hiện cả ngang hàng và master-nô lệ, các chiến lược kiểm soát. Đặc điểm kỹ thuật này mô tả vụ trong lớp 2 đến 7. Trong lớp 2 (liên kết dữ liệu lớp) đặc điểm kỹ thuật, nó cũng mô tả MAC phụ lớp diện cho vật lý lớp. Vật lý lớp cung cấp một sự lựa chọn của truyền thông. Các diện mô tả trong đặc điểm kỹ thuật này hỗ trợ nhiều truyền thông tại vật lý lớp. Trong lớp 7 đặc điểm kỹ thuật, nó bao gồm một mô tả của các loại tin nhắn sử dụng để ứng dụng trao đổi mạng và quản lý dữ liệu.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI