Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định sự kiểm soát giao thức mạng (KỸ) miễn phí-tô cặp xoắn kênh cho mạng hệ thống kiểm soát địa phương khu vực kiểm soát mạng và được sử dụng kết hợp với tiêu chuẩn IEC 14908-1. Các kênh hỗ trợ thông tin liên lạc tại 78,125 mát mẻ, đổ các giữa nhiều nút, mỗi người trong đó bao gồm một máy thu phát, một giao thức bộ vi xử lý một lý cung cấp năng lượng và ứng dụng điện tử.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế bao gồm toàn vật lý lớp (VÀ Lớp 1), bao gồm cả các diện với các phương Tiện truyền thông kiểm Soát Truy cập (MAC) phụ lớp và giao cho các phương tiện. Các thông số đều được điều khiển bởi lớp khác, nhưng kiểm soát các hoạt động của vật lý lớp cũng có quy định.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI