Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 15026 xác định đảm bảo điều khoản liên quan và thiết lập một tổ chức đặt các khái niệm và các mối quan hệ để thiết lập một cơ sở cho hiểu biết về trên khắp người cộng đồng cho sự bảo đảm. Nó cung cấp thông tin cho người sử dụng các bộ phận khác của tiêu chuẩn IEC 15026 bao gồm cả việc sử dụng kết hợp của nhiều phần. Khái niệm quan trọng được giới thiệu bởi tiêu chuẩn IEC 15026 là tuyên bố của bố trong một bảo đảm trường hợp và sự hỗ trợ của những tuyên bố qua tranh luận và bằng chứng. Những tuyên bố đang ở trong bối cảnh của đảm bảo cho tài sản của hệ thống và phần mềm trong đời quá trình cho các hệ thống hay sản phẩm phần mềm.
Đảm bảo cho một dịch vụ đang được vận hành và quản lý trên cơ sở liên tục được không bao phủ trong tiêu chuẩn IEC 15026.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI