Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 15026 cho hướng dẫn và đề nghị cho tiến hành được lựa chọn quá trình hoạt động và nhiệm vụ cho các hệ thống và phần mềm sản phẩm đòi hỏi phải có sự bảo đảm tuyên bố chỗ nghỉ được lựa chọn đặc biệt chú ý, được gọi là quan trọng tài sản. Phần này của tiêu chuẩn IEC 15026 chỉ định một tài sản-độc lập danh sách của quá trình hoạt động và nhiệm vụ để đạt được yêu cầu và thấy những thành tích của các yêu cầu. Phần này của tiêu chuẩn IEC 15026 thiết lập quá trình hoạt động, nhiệm vụ hướng dẫn và đề nghị trong bối cảnh của một xác định cuộc sống, chu kỳ và bộ cuộc sống, chu kỳ quá trình cho hệ thống hoặc phần mềm đời quản lý.
Chú Ý Các bên tham xác định của hệ thống hoặc phần tài sản được lựa chọn đặc biệt chú ý và yêu cầu bảo đảm tuyên bố. Phần này của tiêu chuẩn IEC 15026 sử dụng từ “quan trọng” để phân biệt những tài sản khác yêu cầu.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO