Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 15045 chỉ định một ngõ kiến trúc cung cấp một kết nối giữa một hoặc nhiều khu Vực Rộng Mạng (Wan) và một hoặc hơn, Trang Mạng (HANs). Này, chuẩn không cần thiết cho một”cổng đơn giản” kết nối một WAN đến một HAN, nơi không có ý định mở rộng tương lai, như minh họa trong Hình 1. Phạm vi của chuẩn này áp dụng cho một”phân phối cổng,” như minh họa trong Con số 1 và cũng là được gọi theo tiêu chuẩn IEC 15045-1 như mô-Đun Phức tạp Cổng. Ngoài ra, chuẩn này chỉ định cách riêng biệt cổng trong một ngôi nhà duy nhất có thể hoạt động để cung cấp phối hợp chức năng.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI