Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 15149 ghi rõ những vật lý lớp và phương tiện truyền thông truy cập vào lớp kiểm soát giao thức của mạng không dây hơn một từ trường trong một tần số thấp ban nhạc (~300 KHz) cho truyền thông không dây trong môi trường khắc nghiệt (tức là xung quanh kim loại, dưới nước, đất, etc.).
Vật lý lớp giao thức được thiết kế cho những phạm vi:
— thấp tần số sóng lớn từ trường vực này và truyền thông đáng tin cậy trong môi trường khắc nghiệt;
— đơn giản và mạnh mẽ điều chế cho một thực hiện thấp chi phí và đề hiệu suất;
— biến mã hóa và băng thông cho một liên kết thích nghi.
Các phương tiện truyền thông truy cập vào lớp kiểm soát giao thức được thiết kế cho những phạm vi:
— đơn giản và hiệu quả mạng cấu cho thấp tiêu thụ năng lượng;
— biến superframe cấu trúc cho gọn và hiệu quả dữ liệu truyền;
— động địa chỉ chuyển nhượng cho gói nhỏ kích thước và hiệu quả địa chỉ quản lý.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 15149 hỗ trợ vài Người truyền tải dữ liệu trong mạng không dây trong một khoảng cách của một số vuông. Nó có thể được áp dụng cho các dịch vụ như các khu vực sau đây:
— ngành công nghiệp môi trường để quản lý ô nhiễm cấp trong đất nước bằng cách sử dụng không dây dưới lòng đất hay dưới nước, bộ cảm biến;
— ngành xây dựng, để giám sát toàn vẹn của tòa nhà và cầu sử dụng không dây bên trong-ăn mòn cảm biến;
— tiêu dùng-ngành công nghiệp điện tử để phát hiện thực phẩm hư hỏng trong ướt kín khu vực lưu trữ và chuyển cảm nhận được dữ liệu từ bên trong đến bên ngoài;
— nông nghiệp ngành quản lý cấp độ ẩm, cũng như khoáng tình trạng đất bằng cách sử dụng không dây, chôn bộ cảm biến;
— ngành vận tải để quản lý con đường điều kiện và thông tin giao thông không dây, dưới lòng đất, cảm biến.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI