Thông Tin Chung
Phạm vi

Cho các mục đích của việc này tiêu Chuẩn Quốc tế, một máy tính xách tay được xác định là máy tính với một màn hình và một gắn bàn phím đó là khả năng chạy pin cho thời gian và là tương đối dễ dàng để vận chuyển từ một vị trí khác bởi một cá nhân duy nhất.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế cho thiết kế hướng dẫn cho sản phẩm của nhà thiết kế, điều này tiêu Chuẩn Quốc tế cho thấy những yêu cầu và đề nghị chứa trong tiêu chuẩn IEC 9995 tiêu chuẩn 9241-4:năm 1998 mà được coi là thiết kế máy tính xách tay, bàn phím.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế cố gắng để duy trì sự, càng xa càng tốt giữa bàn phím máy tính di động và máy tính để bàn. Để thực hiện mục tiêu này, này tiêu Chuẩn Quốc tế đã xem xét tiêu chuẩn IEC 9995 tiêu chuẩn 9241-4:năm 1998 để xác định những thiết kế của hai cơ sở tiêu chuẩn đó là để được theo, được miễn này tiêu Chuẩn Quốc tế và đó là phép biến.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế là chủ yếu dành để áp dụng để kích thước đầy đủ di động bàn phím (ví dụ như A4). Nó cũng có thể được áp dụng cho các bàn phím khác ngoài phạm vi này. ISO 9241-4 có một đề xuất phương pháp thay thế cho phù hợp bởi một thử nghiệm dựa trên dùng suất và chủ quan hạng cân.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế bao gồm hai mục chính của hướng dẫn cho máy tính xách tay:
1. Bố trí đặc
2. Vật lý (làm việc) đặc

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI