Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định chuyển giao cấu trúc cú pháp, và mã hóa của các tin nhắn, và dữ liệu dạng khi sử dụng công suất cao XẠ phương tiện truyền thông giữa các đối tác thương mại (đặc biệt giữa các nhà cung cấp và nhận) và khi thích hợp, trong hỗ trợ của tàu sân bay ứng dụng, như vận đơn, và vận chuyển sortation và theo dõi.
Dữ liệu được mã hóa theo tiêu Chuẩn Quốc tế bao gồm
— liệu đó có thể được sử dụng trong các vận chuyển, được và hàng tồn kho của vận chuyển đơn vị;
— liệu đó có thể được chứa trong hỗ trợ tài liệu trong giấy hoặc điện tử hình liên quan đến đơn vị hay vận tải gói;
— liệu đó có thể được sử dụng trong sortation và theo dõi của đơn vị vận tải.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế mô tả các chuẩn 646 cú pháp cho dữ liệu tự động.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế là không kiểm soát đặc điểm kỹ thuật cho dữ liệu cấu trúc (ví dụ như CII) chiếu trong này tiêu Chuẩn Quốc tế.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế không thay thế hoặc thay thế bất kỳ áp dụng an toàn hay quy định đánh dấu hoặc dán nhãn cầu. Này tiêu Chuẩn Quốc tế đang được áp dụng trong bất kỳ bắt buộc dán nhãn cầu.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI