Thông Tin Chung
Phạm vi

Đề Nghị này | tiêu Chuẩn Quốc tế xác định một bộ của ta (chút-bảo) và nén phương pháp để mã hóa bi-cấp liên tục màu xám-quy mô, thả màu sắc, hoặc liên tục tông màu kỹ thuật số hình ảnh vẫn còn.
Đề Nghị Này | Tiêu Chuẩn Quốc Tế:
— chỉ định giải mã trình để chuyển đổi hình ảnh nén dữ liệu để xây dựng lại hình ảnh dữ liệu;
— chỉ định một codestream cú pháp có chứa thông tin cho giải thích những hình ảnh nén dữ liệu;
— chỉ định một dạng tập tin;
— cung cấp hướng dẫn mã hóa quá trình chuyển đổi ảnh nguồn dữ liệu để nén ảnh dữ liệu;
— cung cấp hướng dẫn làm thế nào để thực hiện quá trình này trong thực tế.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI