Thông Tin Chung
Phạm vi

Đề Nghị này | tiêu chuẩn Quốc tế chỉ định một văn bản, được gọi là JPXML, mà là thiết kế
chủ yếu cho đại diện cho JPEG 2000 dạng tập tin và đánh dấu đoạn trong codestream, và một re, đề cập phương pháp
nhúng nội bộ dữ liệu trong một lưu 2000 ảnh.
Đề Nghị Này | Tiêu Chuẩn Quốc Tế
– chỉ định JPXML chuyển đổi quy tắc chung hộp sơ định dạng;
– chỉ định JPXML chuyển đổi quy tắc với hãng 2000 gia đình dạng tập tin và codestream đoạn;
– chỉ định một hoàn thành đề cập vị trí đường dẫn tới địa chỉ để xác hộp hay codestream dữ liệu trong một hình ảnh.
– cung cấp hướng dẫn quá trình chuyển đổi ảnh nguồn dữ liệu vào một thành phần kết cấu tài liệu;
– cung cấp hướng dẫn làm thế nào để thực hiện quá trình này trong thực tế.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI