Thông Tin Chung
Phạm vi

Đề Nghị này | tiêu Chuẩn Quốc tế quy định sử dụng bề mặt dựa trên JPEG 2000 giải mã cho mã hóa
và màn trình tự thời gian của hình ảnh (chuỗi chuyển động), có thể kết hợp với âm thanh, và bao gồm vào một
tổng thể trình bày. Theo đề Nghị này | tiêu Chuẩn Quốc tế, một dạng tập tin được xác định, và hướng dẫn cho những
sử dụng của những 2000 giải mã cho chuỗi chuyển động được cung cấp. Đề Nghị này | cũng tiêu Chuẩn Quốc tế
xác định hồ sơ và các khung khái niệm, phương pháp để thử nghiệm, và các tiêu chuẩn để có thể đạt được yêu cầu
tuân thủ đề Nghị này | tiêu Chuẩn Quốc tế.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO