Thông Tin Chung
Phạm vi

G-T Giải trí. T. 800 | tiêu chuẩn IEC 15444-1 xác định một bộ của ta và nén phương pháp để mã hóa continuoustone bi-cấp, màu xám hay màu kỹ thuật số hình ảnh vẫn còn. Đề Nghị này | tiêu Chuẩn Quốc tế cung cấp hai độc lập tạo ra phần mềm tài liệu tham khảo triển khai của ĐẢO ba-T Giải trí. T. 800 | tiêu chuẩn IEC 15444-1, để hỗ trợ thực hiện của ĐẢO ba-T Giải trí. T. 800 | tiêu chuẩn IEC 15444-1 trong thử nghiệm và sự hiểu biết nội dung của nó.
Các tài liệu tham khảo phần mềm là thông tin mà thôi. Đề Nghị này | tiêu Chuẩn Quốc tế không xác định thêm bất cứ một phần của những 2000 ảnh mã hóa hệ thống.
Mỗi phiên bản của các tài liệu tham khảo phần mềm có mật mã gốc, mà có thể là biên soạn để cung cấp cho các chức năng sau đây:
— chuyển mã từ lựa chọn rộng rãi dạng hình ảnh vào một lưu 2000 codestream;
— chuyển mã từ lựa chọn rộng rãi dạng hình ảnh vào JP2 dạng tập tin;
— lựa chọn của một loạt các JPEG 2000 mã hóa lựa chọn (như tài liệu trong mỗi tài liệu tham khảo phần mềm);
— giải mã từ một lưu 2000 codestream đến một loạt các lựa chọn rộng rãi dạng hình ảnh;
— một phần xử lý một JP2 tập tin để chiết xuất một lưu 2000 codestream cho giải mã để một loạt các lựa chọn rộng rãi dạng hình ảnh;
Lưu Ý — phần mềm tham khảo không thực hiện một phù hợp JP2 tập đọc. Xem điều 9.
— thêm một số dụng cụ để giúp với đánh giá và kiểm tra.
Các tài liệu tham khảo phần mềm là dành cho sử dụng là một thử nghiệm và xác nhận công cụ cho các triển khai của JPEG 2000, và để giúp trong sự hiểu biết của ĐẢO ba-T Giải trí. T. 800 | tiêu chuẩn IEC 15444-1. Mặc dù các thành phần của các tài liệu tham khảo phần mềm có thể tìm thấy ứng dụng trong phần mềm dành cho sản phẩm phát triển, đây không phải là mục tiêu của sự phát triển của phần mềm này, và tiềm năng thực hiện chính là cảnh báo chống lại thực hiện bất kỳ ước tính của suất hay sử dụng tài nguyên dựa trên những tài liệu tham khảo phần mềm.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO