Thông Tin Chung
Phạm vi

Các CDIF gia đình của chủ yếu là tiêu chuẩn thiết kế để có thể sử dụng như một mô tả của một cơ chế để chuyển giao thông tin giữa mô hình dụng cụ. Nó tạo điều kiện cho một thành công chuyển khi những tác giả của nhập khẩu, xuất khẩu công cụ không có gì chung ngoại trừ một thỏa thuận để phù hợp với CDIF. Ngôn ngữ đó là định nghĩa cho sự chuyển dạng cũng có khả năng ứng dụng là một ngôn ngữ chung cho khẩu từ kho. Các CDIF ngữ nghĩa metamodel xác định cho trường HỢP cũng có khả năng ứng dụng là cơ sở của chuẩn định nghĩa cho sử dụng trong kho.
Các tiêu chuẩn, mà hình thành hoàn chỉnh, gia đình của CDIF tiêu chuẩn đều được ghi lại trong tiêu chuẩn IEC 15474-1:năm 2002, công nghệ thông Tin — CDIF khung — Phần 1: Giới thiệu. Những tiêu chuẩn bìa tổng khuôn khổ, việc chuyển giao dạng và CDIF ngữ nghĩa metamodel.
Sơ đồ trong Hình 1 mô tả các tiêu chuẩn đó bao gồm những CDIF gia đình của các tiêu chuẩn. Bóng mờ hộp mô tả này tiêu Chuẩn và vị trí của nó trong CDIF gia đình của các tiêu chuẩn.
Này, chuẩn xác định Chung Thể khu Vực của CDIF ngữ nghĩa metamodel. Chủ đề này khu vực chứa siêu-đối tượng đang sử dụng như các cơ sở của người khác, đối tượng khu vực tiêu chuẩn, và cũng siêu-mối quan hệ và phân giải quyết được áp dụng cho tất cả các siêu-đối tượng.
Tài liệu này được thiết kế để được sử dụng bởi bất cứ ai muốn hiểu và/hay sử dụng CDIF. Tài liệu này cung cấp một định nghĩa của một chủ đề duy nhất khu vực của CDIF ngữ nghĩa metamodel. Nó là thích hợp cho:
— Những người đánh giá CDIF,
— Những người muốn hiểu được nguyên tắc và khái niệm của một CDIF chuyển, và
— Những phát triển nhập khẩu, xuất khẩu.
Tài liệu này tiêu chuẩn IEC 15474-1:năm 2002, công nghệ thông Tin — CDIF khung — Phần 1: Chung, và các tài liệu Khung tiêu chuẩn IEC 15474-2:năm 2002, công nghệ thông Tin — CDIF khung — Phần 2: Mô hình và mở rộng, nên đọc đầu tiên khi ban đầu khám phá CDIF và trước khi cố gắng để đọc tài liệu khác ở CDIF gia đình của các tiêu chuẩn.
Trong khi đó, là không thể điều kiện để đọc tài liệu này, nó sẽ rất hữu ích cho người đọc phải làm quen với những điều sau đây:
— Mối quan hệ thực thể Thuộc mẫu;
— Mô hình (trường HỢP) công cụ;
— Thông tin kho;
— Dữ liệu từ điển;
— Nhiều siêu lớp mô hình.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO