Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế ghi rõ những vật lý, và từ đặc tính của một 3,81 mm rộng băng đạn để cho phép thể thay thế lẫn nhau như vậy cartridges giữa các ổ đĩa. Nó cũng chỉ định chất lượng của các ghi nhận tín hiệu, các phương pháp ghi và ghi nhận dạng — gọi là Kỹ thuật số dữ Liệu lưu Trữ (phát triển) — do đó, cho phép trao đổi dữ liệu giữa các ổ đĩa bởi có nghĩa của những từ băng đạn.
Trao đổi thông tin giữa các hệ thống cũng đã yêu cầu ở mức tối thiểu, thỏa thuận giữa sự trao đổi bên khi trao đổi mã(s) và các kỹ thuật của trúc và dán nhãn của các thông tin trên các trao đổi mực.
Dưới trao đổi thông tin trong trường hợp đó một thuật toán xử lý, ví dụ cho ta nén dữ liệu như quy định ở tiêu chuẩn IEC 11558, được áp dụng cho các máy chủ dữ liệu trước khi ghi âm trên băng và một bổ sung tái chế thuật toán là áp dụng sau khi các dữ liệu từ các băng, thỏa thuận khi những trao đổi bên cũng là cần thiết.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI