Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 17811 cung cấp các đặc điểm kỹ thuật của thiết Bị kiểm Soát và Quản lý giao Thức (DCMP), đó là một lớp ứng dụng giao thức được sử dụng để điều khiển và quản lý các thiết bị khác nhau. DCMP hỗ trợ các thiết bị và mạng tình trạng hồi thông tin bị khởi phần mềm và phần mềm cập tập tin truyền, và như vậy. Phần này của tiêu chuẩn IEC 17811 ghi rõ các giao thức hoạt động và cấu trúc tin nhắn của DCMP.
Mạng lưới an ninh được ra khỏi phạm vi trong phần này của tiêu chuẩn IEC 17811. Tuy nhiên, các dịch vụ an ninh có thể là cần thiết theo các ứng dụng của DCMP. DCMP có thể bị từ nhiều mạng cụ thể đe dọa. Để biện pháp đối phó với những mối đe dọa, một cơ chế bảo mật có thể được triển khai.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI