Thông Tin Chung
Phạm vi

1.1 Này tiêu Chuẩn Quốc tế thiết lập các yêu cầu xác nhận một đánh giá mà một Ada xử lý ngôn ngữ phù hợp với yêu cầu của Ada ngôn ngữ tiêu ISO/TRUYỀN 8652. Nó nơi yêu cầu về việc tổ chức mà thực hiện định giá, các thủ tục đánh giá và kiểm tra phòng suite được sử dụng trong đánh giá. Cuối cùng, nó nơi yêu cầu về những mẫu cho giấy chứng nhận sự phù hợp.
1.2 Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ liên quan đến việc đánh giá của sự phù hợp với các yêu cầu ngôn ngữ của tiêu chuẩn IEC 8652. Nó không liên quan đến việc đánh giá của bất kỳ khác, đặc tính của một ngôn ngữ hoặc vi xử lý trong quá trình xây dựng được sử dụng bởi những nhà sản xuất của ngôn ngữ bộ vi xử lý.
Lưu Ý Trong các nghĩa của [tiêu chuẩn TRUYỀN Dẫn 23], Ada ngôn ngữ tiêu ISO/TRUYỀN 8652, là để được coi như là một tiêu chuẩn cho một tài sản cụ thể chứ không phải là một sản phẩm tiêu chuẩn.
1.3 Này tiêu Chuẩn Quốc tế được thiết kế để được chủ yếu là thích hợp để sử dụng bởi một thứ ba thuộc thẩm quyền bên mặc dù phần của nó cũng có thể được áp dụng bởi một nhà cung cấp (bữa tiệc đầu tiên) hoặc bởi một người sử dụng hay mua (thứ hai, tiệc tùng).
1.4 Một Ada xử lý ngôn ngữ có thể được tuyên bố để phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 8652 bất kể những ứng dụng của đây tiêu Chuẩn Quốc tế. Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định về phương pháp để xin một chứng chỉ một Ada xử lý ngôn ngữ phù hợp với tiêu chuẩn IEC 8652. Khách hàng muốn có được một ngôn ngữ xử lý chứng nhận là phù hợp nên rõ ràng yêu cầu xác nhận bởi trích dẫn này tiêu Chuẩn Quốc tế.
1.5 Chứng nhận không nên được hiểu là đảm bảo rằng các sản phẩm được chứng nhận được miễn không phù hợp hoặc lỗi, nó chỉ xác nhận rằng không có bằng chứng không phù hợp đã được tìm thấy trong suốt quá trình chứng nhận.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI