Thông Tin Chung
Phạm vi

Tiêu chuẩn IEC 18013 thiết lập hướng dẫn cho những thiết kế định dạng, và dữ liệu nội dung của một tiêu chuẩn-tuân thủ giấy phép lái xe (cung cấp) đối với con người có thể đọc được tính năng (tiêu chuẩn IEC 18013-1) CHUẨN máy có thể đọc được công nghệ (tiêu chuẩn IEC 18013-2), và kiểm chứng thực và sự liêm chính xác nhận (tiêu chuẩn IEC 18013-3). Nó tạo ra một cơ sở chung để sử dụng quốc tế và công nhận những QUẢ mà không cản trở cá nhân quốc gia/kỳ ở áp dụng của họ chính quy tắc và quốc gia/cộng đồng/khu vực chiếc xe có động cơ chính quyền trong việc chăm sóc các nhu cầu cụ thể.
Mục đích của lưu trữ, cung cấp dữ liệu trên máy có thể đọc được trên các phương tiện truyền thông QUẢ là
• tăng năng suất (của dữ liệu và cung cấp sử dụng),
• tạo điều kiện cho điện tử trao đổi dữ liệu, và
• giúp tính xác thực và sự liêm chính xác nhận.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 18013 như vậy ghi rõ những điều sau đây:
• bắt buộc và tùy chọn máy có thể đọc được dữ liệu.
• hợp lý dữ liệu cấu trúc;
• quy tắc mã hóa cho các máy có thể đọc được công nghệ hỗ trợ.
Để ngăn chặn truy cập trái phép với các dữ liệu vào một xúc IC (ví dụ như bởi nghe trộm), cung cấp, được thực hiện để bảo vệ sự riêng tư của người giữ giấy thông qua cơ bản truy cập vào vệ [đòi hỏi một con người có thể đọc được và/hoặc máy có thể đọc được chìa khóa bảo mật trên cung cấp để truy cập vào dữ liệu trên hình ẢNH (qua bảo vệ kênh liên lạc)]. Các chi tiết thực hiện các chức năng này tuy nhiên là tiêu chuẩn TRUYỀN 18013-3.
Quy định cho cơ quan cấp để xác nhận danh tính và toàn vẹn của bắt buộc, và dữ liệu tùy chọn. Ngoài ra, sự lựa chọn của bảo vệ quyền truy cập vào dữ liệu tùy chọn (ngoài cơ bản bảo vệ truy cập) được cung cấp cho. Chính xác cơ chế được sử dụng để đạt được bảo vệ như vậy (ví dụ như mã hóa và/hoặc bổ sung kiểm soát truy cập) được xác định trong tiêu chuẩn IEC 18013-3.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI