Thông Tin Chung
Phạm vi

Tiêu chuẩn IEC 18013 thiết lập hướng dẫn cho những thiết kế định dạng, và dữ liệu nội dung của một tiêu chuẩn-tuân thủ giấy phép lái xe (cung cấp) đối với con người có thể đọc được tính năng (tiêu chuẩn IEC 18013-1) máy có thể đọc được công nghệ (tiêu chuẩn IEC 18013-2), và kiểm chứng thực và sự liêm chính xác nhận (tiêu chuẩn IEC 18013-3). Nó tạo ra một cơ sở chung để sử dụng quốc tế và công nhận những QUẢ mà không cản trở cá nhân quốc gia kỳ phải áp dụng của họ chính quy tắc và quốc gia/cộng đồng/khu vực chiếc xe có động cơ chính quyền trong việc chăm sóc các nhu cầu cụ thể.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 18013
một) được dựa trên máy có thể đọc được dữ liệu nội dung trong quy định tiêu chuẩn IEC 18013-2;
b) xác định cơ chế và quy định sẵn cho cơ quan cấp (Tiếng) cho
1) kiểm soát truy cập (tức là hạn chế truy cập vào máy tính-có thể đọc được dữ liệu ghi trên cung cấp),
2) tài liệu xác thực (tức là xác nhận rằng các tài liệu đã được cấp bởi tuyên bố IA),
3) dữ liệu liêm chính xác nhận (tức là xác nhận rằng các dữ liệu đã không thay đổi kể từ cấp).
Phần này của tiêu chuẩn IEC 18013 không giải quyết vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiếp theo của dữ liệu thu được từ các QUẢ, ví dụ như vấn đề riêng tư.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI