Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định giao thức ứng dụng dữ liệu vị (APDUs) cho các dịch vụ mô tả trong tiêu chuẩn IEC 18051, dịch Vụ cho Máy tính hỗ Trợ Viễn thông (CSTA) Giai đoạn III.
Khoản 5 để Khoản 7 bao gồm mô tả các khái niệm cơ bản điều khiển từ Xa các Hoạt động, người mẫu, ký hiệu và dịch vụ.
Khoản 8 để Khoản 27 bao gồm có CSTA-cụ thể tin nhắn mẫu ở bắc ireland.1.
Các APDUs được trao đổi trong bối cảnh của một ứng dụng hiệp hội.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI