Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế ghi rõ các đặc tính của 12,7 mm (0,5 trong) rộng băng với reel, để kích hoạt từ cơ hoán đổi như băng giữa thông tin hệ thống xử lý.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ áp dụng đến từ băng cho kỹ thuật số ghi âm sử dụng các NRZ1 phương pháp của ghi xuống 32 ftpmm và 356 ftpmm (800 ftpi và 9 042 ftpi) hoặc các giai đoạn mã hóa phương pháp của ghi âm ở 126 ftpmm (3 200 ftpi), trong đó các hướng từ hóa trên danh nghĩa là dọc.
Chú Ý Một số 1 số giá trị trong SI và/hoặc hệ thống đo lường trong này tiêu Chuẩn Quốc tế đã được làm tròn và do đó phù hợp với, nhưng không phải là chính xác bằng, mỗi khác. Hoặc là hệ thống có thể được sử dụng, nhưng hai thể không nên lẫn cũng không chuyển đổi lại. Với thiết kế ban đầu đã được thực hiện bằng cách sử dụng các hệ thống đo lường.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO