Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 18745 cung cấp một bộ hướng dẫn cho mẫu thử đánh giá của Máy có thể Đọc được hộ chiếu (MRPs) đó có thể kết hợp tiếp xúc mạch. Mẫu thử đánh giá là một công cụ để thiết lập khả năng về nguyên tắc của một cụ thể loại tài liệu để đáp ứng những yêu cầu của sử dụng. Nó cung cấp một cấu trúc phương pháp để đánh giá Máy có thể Đọc được hộ chiếu bởi:
— xác định tái sản xuất căng thẳng phương pháp nộp tài liệu(s) theo đánh giá để cụ thể căng thẳng hoặc về môi trường, điều kiện;
— xác định tái sản xuất phương pháp đánh giá để đo số giá trị tài liệu cụ thể chỗ ở;
— xác định kiểm tra trình tự xác định rằng các thứ trong đó căng thẳng phương pháp và đánh giá phương pháp này phải được thực hiện;
— xác định kiểm tra kế hoạch để liên kết sử dụng cụ thể yêu cầu để trình tự kiểm tra và các thông số liên quan.
Nó ghi rõ các kiện tối thiểu để đạt được để gặp báo chí mong đợi của cho bền của cá nhân hoàn toàn MRPs.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO