Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế ghi rõ những vật lý, và từ đặc tính của một 8 mm rộng băng đạn có một trí nhớ con chip cho phép thể trao đổi như vậy cartridges giữa các ổ đĩa. Nó cũng chỉ định chất lượng của các ghi nhận tín hiệu, các phương pháp ghi và ghi nhận dạng – gọi là thông Minh tiên Tiến Băng Số 1 trí Nhớ Trong Mực (đảo nhỏ-1 MIC) – do đó, cho phép trao đổi dữ liệu giữa các ổ đĩa bởi có nghĩa của những từ băng đạn. Hệ thống đăng Nhập được ghi lại trong MIC.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định hai loại mực tùy thuộc vào độ dày của băng chứa trong trường hợp.
Trao đổi thông tin giữa các hệ thống cũng đã yêu cầu ở mức tối thiểu, thỏa thuận giữa sự trao đổi bên khi trao đổi mã(s) và các kỹ thuật của trúc và dán nhãn của các thông tin trên các trao đổi mực.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI