Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 19500 xác định nghĩa đối Tượng và sử dụng các khái niệm từ đó để xác định các hoạt động của đối Tượng yêu Cầu Môi giới (quả CẦU). Quả CẦU là cơ chế mà đối tượng minh bạch thực hiện yêu cầu, và nhận được câu trả lời từ, nhau trên cùng một máy hoặc trên mạng. Một khách hàng không cần phải nhận thức được các cơ chế được sử dụng để giao tiếp với hoặc kích hoạt một đối tượng, đối cách, đối tượng được triển khai, hoặc nơi các đối tượng nằm.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI