Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 19500 chỉ định một toàn diện, phương pháp linh hoạt để hỗ trợ mạng của đối tượng đang phân phối khắp và quản lý bởi nhiều nhất định nghĩa phù hợp đối Tượng yêu Cầu Môi giới (quả Cầu). Cách tiếp cận đến liên quả CẦU hoạt động được phổ, bởi vì các yếu tố có thể được kết hợp theo nhiều cách để đáp ứng một rất rộng phạm vi của cần.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 19500 bao gồm các đặc điểm kỹ thuật của:
• Quả CẦU khả năng tương tác kiến trúc
• Liên quả CẦU hỗ trợ cầu
• Chung Liên quả CẦU giao Thức (GIOP) cho đối tượng yêu cầu môi giới (quả CẦU) khả năng tương tác. GIOP có thể chuyển vào bất kỳ kết nối vận chuyển hướng giao thức đáp ứng tối thiểu bộ giả định được xác định theo tiêu chuẩn này.
• Internet Liên quả CẦU giao Thức (NHẢY), một cụ thể lập bản đồ của GIOP chạy thẳng qua kết nối sử dụng các giao Thức Internet và Truyền kiểm Soát giao Thức (TCP/IP kết nối).
• Những ĐÔI An ninh Thuộc tính Vụ (SAS) giao thức và sử dụng nó trong CSIv2 kiến trúc để giải quyết các yêu cầu của ĐÔI an ninh cho tương thích xác thực, đoàn, và đặc quyền.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 19500 cung cấp một rộng rãi được thực hiện và sử dụng particularization của ĐẢO ba-T Giải trí. X. 931 | tiêu chuẩn IEC 14752. Mở Xử lý phân Phối giao Thức Hỗ trợ cho tính Toán tương Tác. Nó hỗ trợ khả năng tương tác và vị trí minh bạch trong truy cập hệ thống.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO