Thông Tin Chung
Phạm vi

Chuẩn này ghi rõ các hệ Thống ngôn Ngữ (HỌC) với mục tiêu của cung cấp hệ thống kiến trúc sư làm việc trên đối tượng phân tích và … với một phù hợp ngôn ngữ để chỉ định, hình dung, xây dựng và tài liệu các cổ vật của hệ thống phần mềm, cũng như cho mô hình kinh doanh.
Chuẩn này đại diện cho sự hội tụ của hành tốt nhất trong các đối tượng, và công nghệ. Ví dụ là đúng kế để đối tượng mô hình ngôn ngữ của ba đã dẫn hướng đối phương pháp (Google, giải phẫu, và dép nên chọn). Các HỌC là sự kết hợp của những mô hình ngôn ngữ và nhiều hơn nữa, kể từ khi nó bao gồm các biểu cảm để xử lý mô hình vấn đề rằng những phương pháp này không hoàn toàn địa chỉ.
Một trong các mục tiêu chính của TRÌNH là để thúc đẩy tình trạng của các ngành công nghiệp cho đối tượng hình ảnh công cụ mô hình khả năng tương tác. Tuy nhiên, để cho phép có ý nghĩa trao đổi thông tin mô hình giữa các công cụ, thỏa thuận về ngữ pháp và ký hiệu là cần thiết. HỌC đáp ứng yêu cầu sau đây:
• Chính nghĩa của một đối tượng phổ biến phân tích và thiết kế (OA&D) metamodel để đại diện cho ngữ nghĩa của OA&D mô hình trong đó bao gồm tĩnh mẫu mô hình hành vi sử dụng mẫu, và các mô hình kiến trúc.
• Cung cấp thông số cho cơ chế model trao đổi giữa OA&D công cụ. Tài liệu này bao gồm một bộ cung cấp diện có hỗ trợ xây dựng năng động và theo cây của một người mẫu.
• Một con người có thể đọc được những ký hiệu cho đại diện cho OA&D mô hình. Tài liệu này xác định HỌC ký hiệu, một thanh lịch đồ họa cú pháp cho luôn bày tỏ sự, ví dụ phong phú của ngữ nghĩa. Ký hiệu là một phần quan trọng của OA&D mô hình và số HỌC.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO