Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế xác định một siêu mẫu cho đại diện cho hiện tại phần mềm tài sản của hiệp hội, và hoạt động môi trường, được gọi là Kiến thức Discovery Siêu mẫu (khả năng). Đây là lần đầu tiên trong loạt các thông số liên quan đến Đảm bảo phần Mềm (SwA) và kiến Trúc-Lái xe hiện Đại hóa (NGĂN) hoạt động. Khả năng tạo điều kiện cho dự án liên quan đến phần mềm hiện có hệ thống bảo hiểm bởi khả năng tương tác, và trao đổi dữ liệu giữa công cụ được cung cấp bởi nhà cung cấp khác nhau.
Chung một điểm đặc trưng của công cụ khác nhau địa chỉ SwA và NGĂN thách thức được rằng họ phân tích hiện tài sản phần mềm (ví dụ, mã nguồn module cơ sở dữ liệu mô tả xây dựng kịch bản, etc.) để có được kiến thức rõ ràng. Mỗi công cụ tạo ra một phần của những kiến thức về phần mềm hiện có tài sản. Như vậy, công cụ-cụ thể tri thức có thể được ẩn (“mã” trong các công cụ), bị giới hạn nguồn đặc biệt chủng tộc, hoặc cụ thể thay đổi, và/hoặc môi trường hoạt động. Tất cả các bên trên có thể cản trở khả năng tương tác khác nhau giữa các công cụ. Siêu-người mẫu cho Kiến thức Discovery cung chung một cấu trúc kho đó tạo điều kiện trao đổi dữ liệu có trong cá nhân công cụ mô hình đại diện cho hiện tại tài sản phần mềm. Siêu-người mẫu đại diện cho công lý và tài sản hợp lý, ở mức độ khác nhau của trừu tượng. Chính mục đích của việc này siêu-người mẫu là cung cấp một thông thường trao đổi dạng mà sẽ cho phép khả năng tương tác giữa hiện đại hóa và đảm bảo phần mềm công cụ, và dịch vụ của mình, trung đại diện.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI