Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế cung cấp cơ sở cho metamodel nghĩa OMG là gia đình của sd global ngôn ngữ và được dựa trên một đơn giản hóa của UML2 của lớp mô hình khả năng. Ngoài cung cấp phương tiện cho metamodel định nghĩa nó thêm lõi khả năng cho người mẫu quản lý chung, bao gồm số nhận Dạng một đơn giản Thẻ chung khả năng hoạt động và Phản xạ được xác định quát và có thể được áp dụng bất kể metamodel.
BỘ tài chính 2 Lõi được xây dựng trên bởi khác OMG BỘ kỹ thuật, bao gồm (trong danh sách này ‘BỘ tài chính dựa người mẫu’ có nghĩa là mọi người mẫu là khởi tạo một metamodel xác định sử dụng BỘ tài chính, trong đó bao gồm bài bản thân):
• XMI – thay thế cho BỘ tài chính dựa trên mô hình dụng [XMI24]
• BỘ tài chính 2 cơ Sở và đối Tượng Đời – để kết nối với và quản lý bộ sưu tập của BỘ tài chính, dựa người mẫu yếu tố [MOFFOL]
• BỘ tài chính phiên bản 2 và phát Triển Lifeycle – để quản lý một phiên bản và cấu hình của BỘ tài chính, dựa mô hình [MOFVD]
• BỘ tài chính Thắc mắc Xem và biến Đổi – chuyển cho BỘ tài chính dựa trên mô hình [QVT]
• BỘ tài chính Mô hình Văn bản cho tạo ra văn bản, như các chương trình, từ BỘ tài chính dựa trên mô hình [MOFM2T]
• Đối tượng hạn Chế ngôn Ngữ – chỉ định khó khăn về tài CHÍNH dựa trên mô hình [OCL]

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI