Thông Tin Chung
Phạm vi

1.1 Chung
Các đối Tượng Nhóm Quản lý (OMG) đã phát triển một tiêu chuẩn quá Trình Mô hình kinh Doanh và ký Hiệu (THÚ).
Mục tiêu chính của THÚ là cung cấp một ký hiệu đó là dễ dàng hiểu bởi tất cả các người dùng doanh nghiệp, từ việc kinh doanh nhà phân tích đó, tạo ra các dự thảo ban đầu của quá trình để các kỹ thuật phát triển chịu trách nhiệm thực thi công nghệ đó sẽ thực hiện những quy trình, và cuối cùng, các người kinh doanh sẽ quản lý và giám sát những quy trình. Như vậy, THÚ tạo ra một tiêu chuẩn cầu cho các khoảng cách giữa quá trình kinh doanh thiết kế và thực hiện quá trình.
Một mục tiêu khác, nhưng không kém phần quan trọng là để đảm bảo rằng XML ngôn ngữ được thiết kế để thực hiện quy trình kinh doanh như WSBPEL (dịch Vụ Web quá Trình kinh Doanh thực Hiện ngôn Ngữ), có thể hình dung với một định hướng kinh doanh ký hiệu.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế đại diện cho sự kết hợp của thực hành tốt nhất trong các mô hình kinh doanh cộng đồng để xác định ký hiệu và ngữ nghĩa của sự hợp Tác sơ đồ, quá Trình sơ đồ, và Vũ đạo sơ đồ. Mục đích của việc THÚ là để chuẩn một doanh nghiệp quá trình mô hình và ký hiệu vào mặt của nhiều người khác nhau mô tả và các quan điểm. Làm như vậy, THÚ sẽ cung cấp một đơn giản phương tiện truyền thông quá trình thông tin kinh doanh khác thể sử dụng quá trình thực hiện, khách hàng và nhà cung cấp.
Các thành viên của OMG đã đưa ra và kinh nghiệm với nhiều hiện có ghi chú và đã tìm cách để củng cố ý tưởng tốt nhất từ những kẻ ký hiệu thành một ký hiệu chuẩn. Ví dụ của các ký hiệu khác hoặc phương pháp đó đã được xem xét có HỌC Hoạt động sơ Đồ TRÌNH TẠO, quy Trình kinh Doanh, IDEF, ebXML BPSS, Hoạt động-Quyết định Chảy (NÓ) sơ Đồ, RosettaNet, LOVeM, và sự Kiện-quá Trình Chuỗi (Epc).

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI