Thông Tin Chung
Phạm vi

1.1 báo Cáo về phạm vi
Phần này của tiêu chuẩn IEC 19778 ghi rõ các dữ Liệu Mẫu cho một môi trường hợp tác.
Các môi trường hợp tác dữ Liệu Mẫu soạn hợp tác dụng cụ và tuyên bố của họ hợp tác chức năng của xác định tên tuổi của họ. Những cái tên này có thể được sử dụng tài liệu tham khảo là để hợp tác dụng cụ và hợp tác chức năng quy định chi tiết bởi một kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn. Nơi mà không có những kỹ thuật tiêu chuẩn hoặc là sẵn hoặc xác định, các điều khoản của các mô tả cho con người giải thích có thể hỗ trợ hài hoà sử dụng các tên này.
1.2 Chủ đề và khía cạnh hiện không giải quyết
Trong tương lai, phiên bản của phần này của tiêu chuẩn IEC 19778, mở rộng hỗ trợ để thích nghi với môi trường cộng tác đến sở thích và nhu cầu của người tham gia có thể được cung cấp. Như hỗ trợ có thể đạt được ưu tiên hợp tác tác dụng (xác định hợp tác hiệu ứng được thiết kế để được hỗ trợ) ngược lại với sự hợp tác dụng cụ và hợp tác chức năng (xác định mà kỹ thuật quy định dự định hợp tác hiệu ứng được hỗ trợ).
1.3 loại Trừ các đối tượng và khía cạnh
Chủ đề và khía cạnh không được cung cấp bởi phần này của tiêu chuẩn IEC 19778, nhưng mà nó là được mong đợi sẽ được cung cấp bởi một kỹ thuật hoặc chuẩn bao gồm:
— các chi tiết kỹ thuật của hợp tác dụng cụ hoặc hợp tác chức năng (những đặc điểm kỹ thuật là trái với một kỹ thuật hoặc chuẩn mực và có nghĩa là dịch vụ thành phần hài hoà đó là loại khỏi phần này của tiêu chuẩn IEC 19778);
— các chi tiết kỹ thuật của hợp tác (tác động lên những đặc điểm kỹ thuật là trái với một kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn và địa chỉ, ứng dụng mô hình đó là loại khỏi phần này của tiêu chuẩn IEC 19778);
— các đặc điểm kỹ thuật của phương pháp cho việc tích hợp tác dụng cụ hoặc hợp tác chức năng thành dịch vụ (vì điều này ảnh hưởng đến vụ mô hình đó là loại khỏi phần này của tiêu chuẩn IEC 19778).

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI