Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế xác định cơ thể chất và quang học đặc tính của một 80 mm và một 120 mm DVD Ghi đĩa cho phép trao đổi của đĩa. Nó chỉ định chất lượng của hội pre-ghi nhận, không được ghi chép và ghi nhận tín hiệu, các dạng của các dữ liệu dạng của các thông tin vùng dạng của chưa khu vực, và các phương pháp ghi âm, do đó, cho phép trao đổi thông tin bằng phương tiện của đĩa. Đĩa này được xác định là một DVD Ghi (DVD-R) đĩa. Khi dữ liệu đã được ghi lại trên một DVD-R đĩa nó không thể sửa đổi được. Nó có thể được đọc nhiều lần. Hơn nữa dữ liệu có thể được nối.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định
• 80 mm và 120 mm danh nghĩa đường kính ổ đĩa mà có thể là một hoặc hai mặt,
• những điều kiện cho sự phù hợp,
• môi trường trong đó đĩa được vận hành và lưu trữ,
• các cơ và thể chất đặc điểm của đĩa, để cung cấp cơ trao đổi giữa dữ liệu hệ thống xử lý
• những dạng của hội pre-thông tin ghi lại trên một không được ghi lại đĩa, bao gồm vật lý bố trí của các bài hát và khu vực sửa chữa các lỗi mã, và lập phương,
• những dạng của các dữ liệu, và thông tin ghi lại trên đĩa, bao gồm vật lý bố trí của các bài hát và khu vực sửa chữa các lỗi mã, và lập phương,
• những đặc tính của những tín hiệu từ trước khi ghi và không được ghi chép khu vực trên đĩa cho phép dữ liệu hệ thống xử lý để đọc trước khi ghi thông tin và để viết để trong đĩa,
• những đặc tính của những tín hiệu được ghi lại trên đĩa cho phép dữ liệu hệ thống xử lý để tìm hiểu các dữ liệu từ các đĩa.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế cung cấp cho trao đổi của đĩa giữa ổ đĩa. Cùng với một tiêu chuẩn đối với khối lượng và tập tin cấu trúc đó, nó cung cấp cho toàn trao đổi dữ liệu giữa dữ liệu hệ thống xử lý.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI