Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế xác định những đặc điểm của 90 mm Quang Đĩa Đạn (ODC) với một năng lực của 2,3 GB mỗi Mực. Chuẩn xác định, chỉ có Loại R/W cho 2 048-bai lĩnh vực chẳng hạn mực.
Loại R/W cung cấp cho dữ liệu để được viết, đọc và xóa nhiều lần trên toàn bộ ghi âm bề mặt của đĩa sử dụng nhiệt và từ magneto-hiệu ứng quang học. Nó cũng được gọi là “hoàn toàn ghi lại”. Này tiêu Chuẩn Quốc tế cung cấp cho 2 048-bai ngành chỉ. Tất cả lĩnh vực trên một đĩa là của cùng một kích thước.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định
— các điều kiện cho sự phù hợp thử nghiệm và Tham Lái xe;
— môi trường trong đó các đạn đang được vận hành và lưu trữ;
— các cơ và thể chất đặc điểm của mực, để cung cấp cơ khả năng trao đổi giữa dữ liệu hệ thống xử lý;
— các dạng của những thông tin trên đĩa, cả hai nổi và người dùng viết, bao gồm vật lý bố trí của các bài hát và lĩnh vực sửa lỗi mã và các phương pháp điều chế được sử dụng.
— các đặc tính của những thông tin nổi trên đĩa;
— magneto—quang học đặc điểm của đĩa cho phép hệ thống xử lý để viết dữ liệu vào đĩa;
— tối thiểu lượng của người dùng viết dữ liệu trên đĩa cho phép dữ liệu hệ thống xử lý để tìm hiểu dữ liệu từ các đĩa.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế cung cấp cho trao đổi giữa đĩa quang. Cùng với một tiêu chuẩn đối với khối lượng và tập tin cấu trúc đó, nó cung cấp cho toàn trao đổi dữ liệu giữa dữ liệu hệ thống xử lý.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO