Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 23002 định nghĩa phụ video suối như dữ liệu mã hóa như đoạn video và bổ sung một chính video thứ tự. Bản đồ chiều sâu và sai bản đồ là người đầu tiên được chỉ định loại phụ video suối, liên quan đến lập-xem nội dung video.
Trong hoàn cảnh này, đây là một phần của tiêu chuẩn IEC 23002 chỉ định cú pháp và ngữ nghĩa cho truyền thông tin mô tả sự giải thích của phụ video suối.
Cú pháp cho thông tin đó là quy định ở đây như một luồng dữ liệu được gọi là một bổ sung thông tin (SI) tin nhắn dòng. Quy định cho mở rộng đã được đưa ra, do đó, bổ sung loại dữ liệu có thể được xác định trong tương lai mở rộng của hiện tại SI tin nhắn dòng cú pháp theo tiêu chuẩn IEC.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO