Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 23002 xác định mô tả của CHƯƠNG trình video công cụ thư viện (TRUNG) dựa trên bộ giải mã mô tả quy định ở tiêu chuẩn IEC 23001-4. Công cụ này thư viện xác định những đặc điểm kỹ thuật của FUs, trong đó có đủ để xây dựng hoàn thành giải mã các giải pháp theo sau mã hóa chuẩn:
– Tiêu chuẩn IEC 14496-2 (CẦN 4 hồ Sơ đơn Giản), và
– Tiêu chuẩn IEC 14496-10 (CẦN 4 BẮT Buộc hồ Sơ Cơ bản).
Mục tiêu của tiêu chuẩn IEC 23001-4 là để xác định khuôn khổ chung nguyên tắc, và phần này của tiêu chuẩn IEC 23002 xác định CẦN đôi cột đó bao gồm công cụ liên quan (hoặc FUs), từ những CHƯƠNG trình tiêu chuẩn mã hóa. Mỗi FU được xác định trong hình thức một văn bản mô tả, đó có thể được tìm thấy trong 4.1. Các đầu vào và ra hành vi sau những quy mô tả trong Khoản 5 (nói chung mục đích FUs) Khoản 6 (CẦN 4 FUs), và Khoản 7 (CẦN 4 BẮT FUs).
Phần này của tiêu chuẩn IEC 23002 tuân thủ triển khai có thể được thiết kế sử dụng bất kỳ mềm hay ngôn ngữ phần cứng và các thành phần. Các tài liệu tham khảo phần mềm cho các văn bản đặc điểm kỹ thuật của FUs được viết trong góc dưới cùng bên phải-CAL ngôn ngữ mà một chính thức cú pháp được cung cấp trong tiêu chuẩn IEC 23001-4, và đó sẽ được xác định sửa Đổi 1 để tiêu chuẩn IEC 23002-4.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI