Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 23003 chỉ định một unfied nói và âm thanh đó là khả năng của mã hóa tín hiệu có một tùy ý kết hợp của lời nói và nội dung âm thanh. Các giải mã có một suất so sánh với hoặc tốt hơn là tốt nhất, được gọi mã hóa công nghệ có thể được thiết kế đặc biệt để mã hóa của hoặc là bài phát biểu hay tổng hợp nội dung âm thanh. Các bộ hỗ trợ duy nhất và nhiều kênh mã hóa ở cao tốc độ bit và cung về mặt nhận thức trong suốt chất lượng. Cùng một lúc, nó cho phép rất hiệu quả mã hóa ở rất, tốc độ bit thấp trong khi vẫn giữ những âm thanh đầy đủ thông.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 23003 kết hợp nhiều về mặt nhận thức dựa trên nén kỹ thuật phát triển trong các CHƯƠNG trình tiêu chuẩn: về mặt nhận thức hình lượng tử tiếng ồn, tham số mã hóa của các trên khu vực quang phổ và tham số mã hóa của các giai đoạn âm thanh stereo. Tuy nhiên, nó kết hợp những nổi tiếng tri kỹ với một nguồn tin mã hóa kỹ thuật: một mô hình âm thanh sản xuất, đặc biệt là của con người, bài phát biểu.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI