Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 23005 xác phù hợp và tài liệu tham khảo phần mềm thực hiện quy phạm
mệnh đề của tất cả các bộ phận của tiêu chuẩn IEC 23005. Các thông tin được áp dụng cho việc xác định tham khảo
mô-đun phần mềm có cho các bộ phận của tiêu chuẩn IEC 23005, hiểu biết về chức năng của các tài liệu tham khảo module phần mềm, và sử dụng các sẵn tài liệu tham khảo mô-đun phần mềm. Có phần mềm tham khảo module được xác định trong hình thức của đơn lập trình diện (BIT) theo tiêu chuẩn IEC 23006-1.
Hơn nữa, phần này của tiêu chuẩn IEC 23005 cung cấp phương tiện cho phù hợp thử nghiệm, tức là chút-suối – mô tả XML – đó phù hợp hoặc không phù hợp với các quy phạm các điều khoản của các bộ phận khác của tiêu chuẩn IEC 23005 và mô tả thông tin đó.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI