Thông Tin Chung
Phạm vi

Tiêu chuẩn IEC 24727 xác định một bộ chương trình diện cho tương tác giữa vi mạch thẻ và các ứng dụng bên ngoài bao gồm chung dịch vụ cho nhiều ngành sử dụng.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 24727 chuẩn hóa các kết nối và cơ chế bảo mật giữa các khách hàng áp dụng và các ứng dụng thẻ.
Nó xác định MÁY Quản lý của dịch vụ-độc lập và thực hiện độc lập tiêu chuẩn IEC 24727 tuân thủ module, bao gồm mật, mà cho phép hành động để yêu cầu cụ thể ứng dụng thẻ của một ICC như vậy đó, khi kết hợp để dữ liệu và nội dung discovery hoạt động, các ứng dụng thẻ có thể được sử dụng bởi một loạt các khách hàng-các ứng dụng.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI