Thông Tin Chung
Phạm vi

Tiêu chuẩn IEC 24730-2 là bao gồm một tài liệu chính và thêm hai phần, và xác định vị trí mạng hệ thống cung cấp X-Y tọa độ và dữ liệu từ xa. Các hệ thống sử dụng RTLS truyền rằng một cách tự tạo ra một trực tiếp dãy quang phổ lây lan tần số radio ngọn hải đăng. Các thiết bị này có thể được lĩnh vực lập trình và hỗ trợ một tùy chọn kích thích chế độ cho phép thay đổi tỷ lệ cập nhật vị trí và vị trí của RTLS thiết bị. Tiêu chuẩn IEC 24730-2 xác định những chế độ này, nhưng không xác định phương tiện mà họ đang thực hiện.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 24730 chỉ định phát hành với một duy nhất trải mã và sử dụng một khác biệt nhị phân thay đổi giai đoạn nhập (DBPSK) dữ liệu hóa và nhị phân thay đổi giai đoạn nhập (BPSK) lan chương trình.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI