Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 24730 xác định máy diện cho thời gian thực hệ thống định vị (RTLS) sử dụng một vật lý lớp Cực Rộng ban Nhạc (UWB) hiệu cơ chế (dựa trên KẾT 802.15.4 một UWB). Này, điều chế kế hoạch sử dụng tỷ lệ cao xung lặp lại tần số (rộng rãi) 16 MHz hoặc 64 MHz, và sự kết hợp của nổ vị trí điều chế (NHỊP) và nhị phân thay đổi giai đoạn nhập (BPSK) cho một mức độ rất cao với một hoàn toàn chặt chẽ nhận.
Ngoài ra, để xác định máy diện giao thức (CON) trong các điều khoản của các vật lý lớp điều chế này là một phần của tiêu chuẩn IEC 24730 cũng xác định TẬP trong các điều khoản của các tin nhắn được gửi hơn không khí. Này, CON hỗ trợ đơn giản một chiều thông tin liên lạc của một cơ bản chớp đó có thể được sử dụng cho một cách khác Biệt Thời gian Đến (TDOA) dựa RTLS, nơi mà di động loại định kỳ truyền nháy tin nhắn được nhận bởi một cơ sở hạ tầng bao gồm một số cố định đọc nút.
Này, CON cũng tùy chọn hỗ trợ giao tiếp hai chiều và hai cách khác nhau giữa những độc giả và thẻ của một RTLS. Sự hỗ trợ của hai cách khác nhau, phụ thuộc vào ngoài ra, bao gồm một UWB nhận thẻ và UWB truyền trong những người đọc cơ sở hạ tầng.
Bắt buộc định hoạt động chế độ đảm bảo khả năng tương tác giữa loại và cơ sở hạ tầng từ nhà sản xuất khác nhau, trong khi các sẵn có nhiều lựa chọn cung cấp sự linh hoạt cho sự phát triển của các cơ sở hạ tầng để thích nghi với những hành vi của tổng thống tới nhu cầu của ứng dụng của mình.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI