Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 24751 cung cấp một phổ biến thông tin mẫu cho mô tả những người học hoặc dùng nhu cầu và sở thích khi truy cập vào kỹ thuật số cung cấp nguồn lực, dịch vụ. Mô tả này là một bên của một cặp mô tả được sử dụng ở phù hợp với nhu cầu sử dụng và sở thích với kỹ thuật số giao hàng (như mô tả trong tiêu chuẩn IEC 24751-1). Mô hình này phân chia nhu cầu cá nhân và sở thích của các học hoặc dùng ba loại:
một. Hiển thị: làm thế nào nguồn lực để được trình bày và cấu trúc;
b. Kiểm soát: làm thế nào nguồn lực để được kiểm soát và hoạt động, và,
c. Nội dung: những gì bổ sung hoặc thay thế lực được, được.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 24751 được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của người học với tật (tiêu chuẩn TRUYỀN 24751-1) và của bất cứ ai trong một cách vô hiệu hóa bối cảnh.
Mục đích của việc này là một phần của tiêu chuẩn IEC 24751 là cung cấp một máy có thể đọc được phương pháp của nói dùng nhu cầu và sở thích đối với kỹ thuật số dựa giáo dục hoặc học. Phần này của tiêu chuẩn IEC 24751 có thể được sử dụng một cách độc lập, ví dụ để cung cấp những yêu cầu mong muốn hoặc diện người dùng để học/dùng, hoặc kết hợp với tiêu chuẩn IEC 24751-3 để cung cấp nguồn tài nguyên số đáp ứng nhu cầu của người dùng và sở thích.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI