Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 24767 chỉ định mạng chủ yêu cầu an ninh rằng có thể đến từ bên trong hay ngoài một ngôi nhà. Nó phục vụ như một nền tảng cho sự phát triển của dịch vụ bảo vệ chống lại các mối đe dọa ảnh hưởng đến môi trường gia đình.
Những cuộc thảo luận về các yêu cầu an ninh ở đây tiêu chuẩn được trình bày ở một tương đối thức. Mặc dù nhiều người trong các mục thảo luận đây là dự kiến sẽ hướng dẫn các thiết kế của cơ chế bảo mật áp dụng một trong hai bên trong nhà mạng hoặc qua Internet, họ không được coi là yêu cầu chính thức.
Các thiết bị kết nối đến mạng lưới nhà, xem Hình 1. Các thiết bị của “mạng sống”, các thiết bị cho “Một/V giải trí và các thiết bị cho “thông tin ứng dụng” cung cấp khác nhau năng suất. Chuẩn này cung cấp phương tiện để phân tích những rủi ro cho mỗi mạng thiết bị, và để xác định cụ thể “yêu cầu an ninh”.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI