Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế xác định kiểm tra phương pháp để xác định danh hiệu đặc điểm của 2,4 Giga thời gian thực hệ thống định vị (RTLS) thiết bị bao gồm cả thẻ, độc giả, và exciters được áp dụng cho các lựa chọn của thiết bị đó phù hợp với tiêu chuẩn IEC 24730-2 cho các ứng dụng cụ thể. Này tiêu Chuẩn Quốc tế không áp dụng cho các thử nghiệm trong mối quan hệ pháp lý hoặc tương tự như yêu cầu.
Các RTLS suất thiết bị thông số bao gồm trong này tiêu Chuẩn Quốc tế bao gồm việc bắt buộc trực tiếp dãy quang phổ lây lan (DSSS) 2,4 Giga tần số radio beacon liên kết giữa loại và độc giả. Nó bao gồm các tùy chọn bật-tắt chìa khóa/thay đổi tần số khóa (I/FSK) tầm ngắn tần số radio liên kết giữa loại và lập trình viên. Nó cũng bao gồm các tùy chọn từ máy diện giữa exciters và thẻ và giữa lập trình viên và tags.
Trừ khi được kiểm tra trong này tiêu Chuẩn Quốc tế áp dụng riêng cho RTLS thiết bị tiêu chuẩn TRUYỀN 24730-2.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI