Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 24775 xác định kiến trúc lõi và giao thức trong DẠ-S. Các thành phần của NÓ-CÁC kiến trúc bao gồm:
• Vận chuyển giao tiếp quản lý thông tin giữa các thành phần của sự quản lý hệ thống .
• Sức khỏe và quản lý lỗi – phát hiện thất bại qua giám sát của bang thành phần lưu trữ.
• Tổng thông tin về các mô hình đối tượng.
• Tên – làm thế nào CHUẨN-CÁC sử dụng tên cho phép các ứng dụng để tương trên bậc thang-S, và các tiêu chuẩn.
• Chuẩn tin nhắn – làm thế nào trường hợp ngoại lệ được trình bày để ứng dụng khách hàng.
• Phát hiện dịch vụ – các kỹ thuật khách hàng sử dụng để khám phá CHUẨN-CÁC dịch vụ.
• Cài đặt và nâng cấp – đề nghị cho việc triển khai.
• Tuân – cầu cho phù hợp tiêu chuẩn.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI