Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 24775 mô hình các chi tiết sau đối tượng của các phương tiện truyền thông thư viện để theo dõi.
• Thư viện
• Khiến
• Đổi Thiết Bị
• Khe
• IO Khe
• ĐĨA Diện và ĐĨA và FC mục Tiêu Cổng
• Thể Băng
• Thể Gói
• Tạp chí
Nói chung, một chăm sóc khách hàng có thể theo dõi các sức khỏe và tình trạng của các đối tượng trên cũng như nhận được thông báo tình trạng thay đổi và đời MIỆNG chỉ dẫn. Ngoài ra, một khách hàng có thể kiểm soát chuyển động của các phương tiện truyền thông trong một thư viện cách đây tiêu chuẩn.
Tương lai một phiên bản của chuẩn này sẽ địa chỉ phân chia thư viện băng và băng ảo thư viện. Lưu ý rằng các thử nghiệm subprofile mô hình phân thư viện băng và băng ảo thư viện ở trước phiên bản của chuẩn này đã được thu hồi và do đó là bây giờ từ bỏ qua tiêu chuẩn này.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI