Thông Tin Chung
Phạm vi

Tiêu chuẩn IEC 24791 xác định một phần Mềm Hệ thống cơ sở hạ Tầng cho phép RFID hệ thống hoạt động giữa các ứng dụng kinh doanh và thẻ gì mấy thẩm tra viên. RFID phần mềm hệ thống đang sáng tác của RFID thẩm vấn viên trung cấp phần mềm hệ thống và các ứng dụng cung cấp kiểm soát và phối hợp với không khí hoạt động, và biến trao đổi thông tin, và sức khỏe và quản lý hiệu của các thành phần hệ thống.
Phần này của tiêu chuẩn IEC 24791 cung cấp những điều sau đây:
— tổng quan của các phần Mềm Hệ thống cơ sở hạ Tầng;
— mối quan hệ của các phần Mềm Hệ thống cơ Sở để tồn tại ISO thành phần, ví dụ như tiêu chuẩn IEC 15962;
— một cơ bản mô tả của mỗi phần Mềm Hệ thống cơ sở hạ Tầng phần và các dịch vụ mà nó cung cấp (Các mô tả chi tiết của một thành phần đặc biệt có thể được tìm thấy trong bộ Phận khác của tiêu chuẩn IEC 24791.);
— minh họa (thông tin) triển khai mô hình của các thành phần của các phần Mềm Hệ thống cơ sở hạ Tầng.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI