Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của tiêu chuẩn IEC 24791 xác định một diện trong phần Mềm Hệ thống cơ sở hạ Tầng (SSI) cung cấp RFID hệ thống kiểm soát thành phần với cấp thấp truy cập vào xe thẩm vấn viên cho mục đích của tối RFID truy cập vào dữ liệu và hoạt động kiểm soát. Giao diện này được thiết kế để được mô-đun với khả năng để hỗ trợ nhiều RFID không giao thức. Tuy nhiên, trong phần này của tiêu chuẩn IEC 24791, chỉ RFID giao thức máy hỗ trợ là Loại C của tiêu chuẩn IEC 18000-6.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI