Thông Tin Chung
Phạm vi

Đề Nghị này | tiêu Chuẩn Quốc tế mô tả điện thoại di động nhóm truyền thông (DƯỚI), đó có thể được sử dụng để hỗ trợ một loạt các phương tiện dựa dịch vụ trong IP dựa trên dây điện thoại di động mạng cũng như dây cố định mạng. DƯỚI mục tiêu thực thời gian, một-nhiều nhóm dịch vụ và các ứng dụng điện thoại di động mạng thông tin. Điều này có nghĩa rằng DƯỚI tập trung vào nhóm dịch vụ chứ không phải là dịch vụ phát sóng, và đó chỉ có xác nhận người có thể được phép trong nhóm họp. DƯỚI cũng xem xét một-nhiều nhóm họp trong đó một nhóm người gửi được phép trong phiên chứ không phải là nhiều-nhiều nhóm dịch vụ. Ngoài ra, DƯỚI là mục tiêu trong thời gian thực nhóm họp chứ không phải là đáng tin cậy nhóm họp; kịp thời giao hàng của nhóm dữ liệu đang được coi là một yếu tố quan trọng.
Đề Nghị này | tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định DƯỚI khuôn khổ như là một phần của DƯỚI chuẩn mô tả những khuôn khổ và kiến trúc của DƯỚI. Dựa trên khuôn khổ này, hai giao thức cho DƯỚI sẽ được phát triển trong hai phần của DƯỚI dự án: giao thức hơn bản địa chỉ IP nhóm mạng lưới và giao thức hơn che nhóm mạng lưới.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI