Thông Tin Chung
Phạm vi

Đề Nghị này | tiêu Chuẩn Quốc tế mô tả những đặc điểm kỹ thuật di động của nhóm kiểm soát giao thức (MMCP) hơn bản địa chỉ IP nhóm mạng lưới điện thoại di động nhóm truyền thông. Các MMCP có thể được sử dụng để hỗ trợ một loạt các phương tiện dựa dịch vụ trong IP dựa trên dây điện thoại di động mạng. Các DƯỚI là mục tiêu của các thực-thời gian một-nhiều nhóm dịch vụ và các ứng dụng điện thoại di động mạng thông tin. Đề Nghị này | tiêu Chuẩn Quốc tế mô tả các thủ tục và gói dạng của MMCP giao thức.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI