Thông Tin Chung
Phạm vi

Đề Nghị này | tiêu Chuẩn Quốc tế quy định bốn (kinh điển Nhanh Infoset) các thuật toán mà có thể được sử dụng trong những ứng dụng của W3C XML Chữ ký (và cung cấp Uri cho chúng).
Nó cũng chỉ định ứng dụng cấp mở rộng để W3C XML mã Hóa quy tắc xử lý cho các mật mã của một phần của một thành phần infoset (xem 8.1) đăng như một nhanh infoset tài liệu và cho việc giải mã của một mã hóa phần (xem 8.3) đó là đăng như một nhanh infoset tài liệu.
Việc sử dụng bất kỳ kết quả W3C XML Chữ ký mục thông tin hoặc W3C XML thông tin mã Hóa các mặt hàng được không nằm trong phạm vi đề Nghị này | tiêu Chuẩn Quốc tế.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI