Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế cung cấp một giao thức xác thực thích hợp để sử dụng về thể chất và hợp lý truy cập vào hệ thống kiểm soát dựa trên ICCs và liên quan hệ thống hỗ trợ chuẩn dựa MÃ-128 và KẾT-2048 mật mã và các SHA-256 băm thuật toán.
Chuẩn xác định KẺ và thực hiện nó đầy đủ chi tiết để cho phép bất kỳ hai hay nhiều triển khai để được tương thích.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế không địa chỉ làm thế nào triển khai chia sẻ khóa mật mã truy cập hệ thống kiểm soát vùng hồ sơ (bao gồm cả việc thu hồi) hoặc quản lý tải trọng, thực thể như PIN, PINHash, hoặc sinh trắc học mẫu hoặc khác trọng đối tượng.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI