Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế đề với những công cụ và phương pháp kỹ thuật quản lý cho sản phẩm phần mềm, phần mềm dịch vụ phần mềm-hệ thống chuyên sâu (bao gồm cả Hệ thống kiến Trúc và trừ phần cứng) trong một dòng sản phẩm. Phạm vi này tiêu Chuẩn Quốc tế là như sau:
– Cho phép những người tiêu Chuẩn Quốc tế để một cách tổng thể hiểu được thông qua, và thực hiện quy trình, các công cụ, và phương pháp cho dòng sản phẩm kỹ thuật quản lý. Này tiêu Chuẩn Quốc tế cũng giúp người đánh giá và lựa chọn công cụ liên quan và phương pháp dựa trên kinh doanh và userrelated tiêu chí.
– Giúp dòng sản phẩm kỹ sư, phát triển, và công cụ nhà cung cấp đưa ra quyết định về khả năng của công cụ và phương pháp điều đó là cần thiết để hỗ trợ dòng sản phẩm thực hiện từ khía cạnh kỹ thuật.
– Cung cấp sản phẩm dòng-cụ thể quá trình và khả năng của công cụ và phương pháp trong quản lý về kỹ thuật.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế không quan tâm quá trình và khả năng của công cụ và phương pháp cho kỹ thuật quản lý cho một-một loại hệ thống, nhưng thay vì giao dịch với những người thuộc về một gia đình của hệ thống.
Chú Ý kiến Trúc Hệ thống là một tập hợp lý và vật lý nguyên tắc sử dụng để đạt được một nhiệm vụ trong vòng một cho
môi trường. Từ Hệ thống kiến Trúc có nguồn gốc các thành phần đó có thể được hệ thống phụ, phần mềm sản phẩm humanbased các sản phẩm như phi hành đoàn hoặc khai thác hay sản phẩm phần cứng như cơ cấu trúc bảng điện tử, hóa chất.
Phạm vi của các tiêu chuẩn kéo dài từ hệ thống, để hệ thống và phần mềm sản phẩm. Các loại khác của các thành phần và đặc biệt là những người liên quan đến con người và để phần cứng, các bộ phận không nằm trong phạm vi của đây tiêu Chuẩn Quốc tế.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI